fb

Przykładowa wycena

Przykładowa wycena instalacji wod. – kan.

Zestaw wodomierzowy wody zimnej składający się z wodomierza głównego JS-2,5, dwóch zaworów zwrotnych , zaworu antyskażeniowego klasy EA, filtra siatkowego, dwóch zaworów odcinających oraz zaworu z kurkiem spustowym umiejscowionym za wodomierzem. Instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku w całości wykonana z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-HD łączonych poprzez zaprasowanie. Podłączenie do baterii czerpalnych poprzez elastyczne węże opancerzone dn 1/2” o długości 0,5m.

Odprowadzenie ścieków – instalacja kanalizacyjna, wykonana z rur kanalizacyjnych PVC na uszczelki gumowe. Wyjście kanalizacji sanitarnej poza budynek przykanalikiem do studzienki rewizyjnej. Na podejściach odpływowych z urządzeń sanitarnych wykonany syfony odpływowe. Piony kanalizacyjne poprowadzone w kanałach do tego przygotowanych. Piony kanalizacji sanitarnej zakończone rurami wywiewnymi PVC 110, wyprowadzonymi ponad dach.

Wartość wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z materiałem:- (netto)

 

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia i może znacznie różnić się koncepcją i kosztem wykonania inwestycji.

 

Przykładowa wycena

WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

NASI PRODUCENCI