fb

Jesteśmy członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 

 

 Dlaczego EcoHVAC?

Co oznacza skrót HVAC? – heating, ventilation, air conditioning
(ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
Stawiamy na rozwój ekologicznych rozwiązań, które wykorzystują naturalne
zjawiska zachodzące w przyrodzie, które pozwalają na pozyskiwanie energii
cieplnej, a także jej odprowadzanie w celu obniżenia temperatury w budynkach-
chłodzenie. Zaletą takich rozwiązań jest to, że są one tanie w użytkowaniu,
naturalna energia nic nie kosztuje!
Przykładem takich rozwiązań są pompy ciepła. Oferujemy wszystkie rodzaje pomp ciepła:

Odbierają one ciepło z źródła o temperaturze niższej i przekazują je do źródła o temperaturze wyższej poprzez doprowadzenie pracy zewnętrznej. W praktyce pompa ciepła może również realizować
proces odwrotny tzn. odprowadzać ciepło wytwarzając chłód.
Kolejnym naturalnym zjawiskiem wykorzystywanym przez nasze instalacje jest
konwekcja. Jest ono używane na przykład w ogrzewaniu podłogowym, gdzie energia
cieplna przepływa z miejsca o mniejszej wysokości w kierunku pionowym do góry,
ogrzewając w ten sposób Twoje mieszkanie.
Ważnym zagadnieniem jest fotowoltaika. Jego zaleta polega na tym, iż energia słoneczna jest całkowicie
darmowa. Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego opiera się na wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego, według którego energię świetlną można zamienić na energię
elektryczną. Światło padające na powierzchnię paneli fotowoltaicznych wywołuje
przepływ prądu do zasilania urządzeń w Twoim domu.

 

Nasze cele :

 

– Działania informacyjne
– Podnoszenie jakości
– Zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła
– Rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła
– Stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce

 

 

 

Poniżej przedstawiamy arkusze kalkulacyjne pomocne przy doborze pomp ciepła:

 

1.  Arkusz zawierający dane klimatyczne dla Polski

2. Arkusz do obliczania kosztów rocznych zgodnie z wytycznymi VDI 2067

3. Przeliczanie COP z karty produktu pompy ciepła do c.w.u.

4. Przeliczanie SCOP z karty produktu i deklaracji producenta

5. Obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu

6. Obliczenie poziomu ciśnienia akustycznego (poza budynkiem)

WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

NASI PRODUCENCI